Aanmelden

IMG_32301

Als koorlid aanmelden

Wij stellen uw belangstelling voor ons koor bijzonder op prijs. Wellicht wilt u eerst “de kat uit de boom kijken”. Daar hebben wij uiteraard begrip voor. U wordt dan ook in de gelegenheid gesteld om vrijblijvend een aantal repetities bij te wonen. Om te ervaren of het echt iets voor u is kunt u het best zo veel mogelijk meedoen. U zult merken, u krijgt alle mogelijke hulp van koorleden en bestuur.

Over welke vaardigheden moet u beschikken? In principe moet u het idee hebben dat u een aardige stem heeft en redelijk een bepaalde toonhoogte kunt treffen. Het is daarnaast handig, doch niet noodzakelijk, indien u muziekschrift kunt lezen. Het belangrijkste is dat u het leuk vindt om te zingen. Bent u vaak aan het neuriën? Houdt u van muziek? Dan denken wij dat het wel goed komt.

Heel veel mensen in Nederland zingen, en niet voor niets. Muziek is een geweldige manier om ons gevoel uit te drukken. In koorverband zingen heeft veel voordelen. Men leert er onder de deskundige leiding van onze dirigent de ademhaling te regelen en de stem te gebruiken. Al snel merkt u dat u veel beter kunt zingen dan u zelf dacht. Daarnaast is zingen uitermate leerzaam. Men komt in aanraking met nieuwe muziek en leert deze te waarderen. Een andere wereld gaat voor ons open. Zingen is ook enorm ontspannend. Tijdens repetities is men geconcentreerd bezig en is er geen moment dat u aan het dagelijkse werk of eventuele zorgen zult denken. Daarnaast is het heel goed en gezond voor lijf en longen om te zingen.

En dan die bijzondere ervaring, de uitvoering! Op een goede dag staat u met het complete koor en mogelijk een voltallig orkest en op het podium. De beleving van muziek op deze wijze is zo intens dat het zou kunnen voorkomen dat u zelf vergeet mee te zingen.

De sfeer binnen het Gereformeerd Zangkoor Tot ’s Heren Glorie is gezellig en heel open en spontaan. Al snel zal men hier nieuwe kennissen en vrienden maken.

Al met al zijn er redenen genoeg genoemd waardoor u mogelijk nieuwsgierig bent geworden. Kom eens kennis maken met ons koor! U bent van harte welkom. Een telefoontje vooraf aan onze secretaris (06 – 2047 1520) of een ander bestuurslid wordt gewaardeerd. We kunnen u dan op een juiste wijze introduceren.

Procedure voor het aanmelden

Lid worden van een van onze koren kan snel en gemakkelijk. Om te beginnen mag je altijd enkele keren komen kijken (en meedoen) voor je besluit lid te worden. Beslis je om lid te worden van het ‘grote’ koor, dan krijg je (in bruikleen):

  • Een map met koormuziek (bladmuziek)
  • een concertmap
  • attributen die gedragen worden bij uitvoeringen (zoals corsages, een sjaal voor de dames en een strik voor de heren)
  • een inhoudslijst van ons repertoire
  • een ledenlijst
  • (een exemplaar van de statuten)
  • Na een stemtest wordt in overleg met de dirigent bepaald welke stem je het beste kunt gaan zingen (sopraan, alt, tenor of bas). Afhankelijk hiervan wordt je een fysieke plaats in het koor toegewezen.

Wat wordt er van de koorleden verwacht? Van alle leden van de koren wordt verwacht dat ze wekelijks bij de repetities aanwezig zijn. Belangrijk is te beseffen dat je onderdeel bent van een geheel, een koor, en dat dat koor mede beoordeeld wordt op jouw presteren. Thuis oefenen is sterk aan te raden om de uit te voeren nummers zo snel mogelijk goed te kennen. Worden er optredens door het bestuur georganiseerd dan wordt van ieder lid verwacht dat hij of zij daaraan deelneemt. Alleen met een belangrijke reden kan worden afgezegd. We moeten op onze koorleden kunnen rekenen!

4_005

De kosten

De contributie bedraagt € 15,00 per maand (status per 1 januari 2017) en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Wij geven er de voorkeur aan dat u per maand betaalt automatisch per periodieke overschrijving (zelf regelen met de bank). De contributie kan overgeschreven worden naar bankrekeningnummer NL64 RABO 0311 4594 04 ten name van het Gereformeerd Zangkoor Tot ’s Heren Glorie onder vermelding van: Contributie Zangvereniging’. Met vragen hierover kunt u altijd terecht bij onze penningmeester.

[contact_form]