Geschiedenis

IMG_3301

De geschiedenis:

De Gereformeerde Zangvereniging “Tot ‘s Heren Glorie” en het kinderkoor “Chanoeka” zijn opgericht in Spakenburg op 22 januari 1971. De eerste dirigent die aan het koor leiding gaf was de heer Jan Baas uit Voorburg. In de jaren na zijn vertrek hebben verschillende dirigenten de leiding over ons koor gehad. Van januari  2000 –  voorjaar 2015 stond ons koor onder de bezielende leiding van door Bob Vuijk .Momenteel is Hendrika Veerman (uit Huizen)  onze dirigente; Stefan Heinen is sinds mei 2000 onze organist/pianist.

In 2016 vierden we het 45-jarig jubileum van ons koor. Daarvoor waren diverse activiteiten gepland, zoals in april een boottocht naar Urk, waar we ook gezongen hebben in de Bethelkerk.  Contacten opgedaan in Urk tijdens dat concert hebben geleid tot een gezamenlijk concert in Spakenburg met het koor Excelsior uit Urk in mei jl.

Op 5 november mochten we een In de Noorderkerk in Spakenburg een prachtig  jubileumconcert uitvoeren.

Een aantal leden zijn al lid van ons koor vanaf de oprichting.

170908De koren:

De Gereformeerde Zangvereniging “Tot ‘s Heren Glorie” bestaat uit twee koren met een gemeenschappelijk bestuur, te weten

Gemengd koor ‘Tot ‘s Heren Glorie”
Kinderkoor “Chanoeka”

Jaarlijks geven we een kerstuitvoering waaraan beide koren deelnemen. In de week voor Pasen voeren we sinds een aantal jaren een speciaal programma uit, zoals het Paasoratorium “Het Lam dat ons doet leven” van Dirk Zwart jr. , de Crucifixion van John Stainer. In 2018 hopen we het oratorium Van Liefde Onbekend van Johan Bredewout uit te voeren.

Gemengd koor:

Dit koor is opgericht op 22 januari 1971 en heeft als doel zijn leden in de zang- en muziekkunst te bekwamen en daardoor Gods eer uit te dragen en het Gereformeerde leven in al zijn sectoren te dienen (statuten art. 3). Het koor telt momenteel ca. 75 leden, 60 dames en 15 heren.

Wilt u graag zingen in een gemengd koor en wilt u wel eens kennismaken, dan bent u van harte welkom op een donderdagavond van 20:00 uur tot 22.00 uur in de Gereformeerde Kerk, de ‘Noorderkerk‘, Kerkstraat 20 te Spakenburg. U kunt zich ook aanmelden bij het secretariaat.

foto: Evert van de Kamp
foto: Evert van de Kamp

Kinderkoor:

Het kinderkoor is eveneens opgericht op 22 januari 1971. Het bestaat momenteel uit ca. 40 kinderen in de leeftijd van ca. 6 t/m 12 jaar. Als de kinderen de basisschool verlaten, verlaten ze ook het koor. De repetities vinden op het zelfde adres plaats als die van het gemengd koor en wel op de maandagmiddag van 16:00 uur tot 16:45 uur. Het koor staat sinds oktober 2016 onder leiding van Esther Schaap-Vedder.

Informatie en aan-/afmelden kan bij de contactpersoon van het bestuur voor het kinderkoor.